La nostra història

El poble de Raimat pròpiament dit es molt jove, molt aviat farà 100 anys del seu nou “redescobriment” a partir del any 1914, quant la família Raventós va adquirir aquestes terres.

Si més no, cal esmentar que es tenen evidències i restes trobades a diversos jaciments que Raimat era molt a prop de la via romana que anava de Ilerda a Osca, i era considerat un lloc immillorable per a construir-hi una vil•la de caire residencial.
Es l’any 1149 que es reconquerit pel comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, i en els primers documents que es coneixen apareix escrit el nom del poble amb el seu grafisme i toponímia que ens indica l’origen aràbic RASMAT, RAIXMAT o RACHMAT.

El Castell de Raimat i la seva “Cova” ens indiquen que el Raimat dels sarraïns era considerat un poble agrícola amb diversos elements defensius i que tenia una població estable que al propi temps gaudia d’una mesquita.
Es en aquesta època quan apareix com a primer senyor de Raimat el destacat cavaller Guerau de Jorba que va rebre de mans del comte de Barcelona.


A partir d’aquest moment històric es produeixen un seguit de transaccions, testaments, cessions en els quals es vendrà i comprarà el Castell i el terme infinitat de vegades.
Parlant d’habitants el cens més antic de la nostra població , data de 1365, amb 64 focs (foc = llar o habitatge) el segon poble més gran, després d’Alcarràs amb 152 focs, per tant es calcula que tenia aleshores uns 256 pobladors aproximadament..

paeria.cat